Ropažu vidusskola

Mācību darbs

2023./2024.mg Ropažu vidusskola īsteno šādas izglītības programmas šīs īstenošanas vietās:

  • pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) tiek nodrošināta Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611) tiek nodrošināta Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133
  • pamatizglītības programma (programmas kods 21011111) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015311) tiek nodrošināta Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 21015511) tiek nodrošināta Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611) tiek nodrošināta Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711) tiek nodrošināta Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) tiek nodrošināta Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) tiek nodrošināta Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31016011) tiek nodrošināta Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135.

Skolā tiek izmantota e-klase. Piereģistrējot bērnu e-klasē, vecākiem uz norādīto mobilo tālruni tika nosūtītas īsziņas ar paroli. Pieejas vārds ir skolēna personas kods. Visiem automātiski tiek nodrošināti uzaicinājuma (bezmaksas) komplekta pakalpojumi, kas ļauj:

 • redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos;
 • lasīt skolotāja ziņojumus – uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
 • sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam;
 • redzēt mājas darbu uzdevumus;
 • sekot līdzi stundu tēmām;
 • saviem ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Aicinām pieteikt skolēna kavējumu, izmantojot e-klasi. Kavējuma pieteikums e-klasē, kas veikts līdz plkst. 8.15, tiks uzskatīts arī par pusdienu atteikumu.

Saziņai šogad ar vecākiem par skolēnu veicina un uzvedību tiek izmantota e-klase, skolēnu dienasgrāmatas tiek nodrošinātas 1.-3.klases skolēniem.

Mācību gada sadalījums (MK 29.11.2022. noteikumi Nr. 745)

 • 1. – 8. un 10. – 11. kl. mācību gads 01.09.2023.-31.05.2024.
 • 9. kl. mācību gads 01.09.2023. – 14.06.2023.
 • 12. kl. mācību gads 01.09.2023 – 21.06.2023.
 • 9. un 12. kl. skolēniem, kas atbrīvoti no VPD mācību gads beidzas 31.05.2023.
 • I semestris: 01.09.2022.-22.12.2023.
 • II semestris 08.01.2024. – 31.05.2024., 14.06.2024. (9. klasei), 21.06.2024. (12. klasei)

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

 • Rudens brīvdienas: 23.10.2023.-27.10.2023.
 • Ziemas brīvdienas: 25.12.2023.-05.01.2024.
 • Papildbrīvdienas 1. kl.: 05.02.2024.-9.02.2024.
 • Pavasara brīvdienas 1.-12. kl.: 11.03.2024.-15.03.2024.
 • Vasaras brīvdienas: 01.06.2023.-31.08.2023

Saskaņā ar MK 18.01.2022. Nr.41 “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru noteikumiem sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” 8. punktu, izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizējot otro semestrī.

Eksāmeni

 • 9. klases eksāmeni:
  • latviešu valodā: 28.05.2024. (rakstu daļa), 27.05.2024. – 30.05.2024. (mutvārdu daļa)
  • svešvaloda: 22.06.2024. (rakstu daļa,), 22.05.2023.- 24.05.2024. (mutvārdu daļa)
  • matemātikā: 04.06.2024.
  • starpdisciplināru valsts pārbaudes darbs: 06.06.2023.
 • 12. klases eksāmeni:
 • Monitoringa darbi optimālā līmenī:
  • fizika: 16.04.2024.
  • ķīmija: 18.04.2024.
  • bioloģijā: 24.04.2024.
  • dabaszinībās: 30.04.2024.
 • Optimālā līmeņa eksāmeni:
  • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda) – 03.06.2024.-06.06.2024.
  • latviešu valodā – (rakstu daļa) 15.05.2024., 03. – 05.06.2024. (mutvārdu daļa)
  • matemātikā – 13.06.2024.
 • Padziļināto kursu eksāmeni:
  • angļu valodā – 03.06.2024.-06.06.2024.
  • bioloģijā – 10.06.2024. (rakstiski), 11.06.2024. (praktiskā daļa)
  • ģeogrāfijā– 20.05.2024. (rakstiski), 21.05.2024. (praktiskā daļa)
  • sociālās zinātnēs (rakstiski) – 13.05.2024.

Mācību stundu laiki:

Ropažos Zaķumuižā
1. 8.30-9.10

2. 9.20-10.00

3. 10.10-10.50

Pusdienas 1.-3. klasei

4. 11.10-11.50

Pusdienas 4.-6. klasei

5. 12.10-12.50

Pusdienas 7.-12. kl.

6. 13.10-13.50

7. 14.00-14.40

8. 14.50-15.30

1. 8.30- 9.10

2. 9.20- 10.00

3. 10.10-10.50

Pusdienas 1.-3. klasei

4. 11.10-11.50

Pusdienas 4.-6. klasei

5. 12.10- 12.50

Pusdienas 7.-9. kl .

6. 13.10- 13.50

7. 14.00-14.40

8. 14.50- 15.30

Skolas autobusu maršruti:

Uz skolu Ropažos

Kākciems

 • 7.00 – Vāverkrogs
 • 7.05 – Lielkangari
 • 7.10 – Jaunā muiža
 • 7.15 – Kākciems
 • 7.20 – Kangari
 • 7.25 – Aizalkšņi
 • 7.30 – Ropaži
Silakrogs

 • 6.45 – Bajāri
 • 6.50 – Bajāru krogs
 • 7.00 – Dāvidi
 • 7.10 – Gaidas
 • 7.15 – Silakrogs
 • 7.20 – Zaķumuiža
 • 7.25 – “Lielā priede”
 • 7.35 – Ropaži
Tumšupe

 • 7.35 – Čundas, Jauntiekani
 • 7.45 – BBJugla
 • 7.50 – Podkājas
 • 8.00 – Plānupe
 • 8.05 – purvs
 • 8.10 – pie mājām “Zītari”
 • 8.15 – Tumšupe
 • 8.25 – Ropaži
Augšciems

 • 7.45 – Grīnāres (Villasmuiža)
 • 7.55 – Allažu krustojums
 • 8.00 – Augšciems
 • 8.05 – Jasmīni
 • 8.10 – Ropaži
 • 8.20 – Pārupe

 

 • Autobusi no skolas
 • 14.00 Kākciems – Silakrogs – Tumšupe – Augšciems
 • 14.00 Ropaži – Mucenieki
 • 16.10 – Tumšupe – BBJugla
 • 16.10 – Kākciems – Silakrogs – Upeslejas
 • 16.50 – Augšciems
 • 19.10 – visos virzienos (interešu izglītības pulciņu dalībniekus)

Autobusi uz skolu Zaķumuižā

Ropažu autobuss Zaķumuižas autobuss
 • 6.45 – Bajāri
 • 6.50 – Bajāru krogs
 • 7.00 – Dāvidi
 • 7.10 – Gaidas
 • 7.15 – Silakrogs
 • 7.20 – Zaķumuiža
 • 7.25 – “Lielā priede”
 • 7.35 – Ropaži
 • 6.50 – Ropaži
 • 6.55 – Jāņkalns
 • 7.00 – Bajāri
 • 7.05 – Bajāru krogs
 • 7.10- Sauleskalns, Upeslīči
 • 7.15 – Zaķumuiža
 • 7.30 – Mucenieki
 • 7.40 – Ūlupji
 • 7.45 – Juglas mežniecība
 • 7.55 – Gaidas-1
 • 8.00 – Gaidas-2
 • 8.05 – Silakrogs
 • 8.15 – Zaķumuiža
 • 8.25 – Ropaži
 • 8.00 – Dzērieni
 • 8.05 –Stariņi
 • 8.25 – Zaķumuiža

Autobusi no skolas

 • 14.15 – Zaķumuiža – Sauleskalns – Upeslīči – Silakrogs – Gaidas – Mucenieki – Upeslejas – Ūlupji – Juglas mežniecība – Viduči – Bajāri – Kangari -Ropaži
 • 16.10 – Sauleskalns – Silakrogs – Gaidas – Mucenieki – Upeslejas – Ūlupji – Juglas mežniecība – Viduči – Bajāri – Kangari – Kākciems-Ropaži
 • 16.10 – Dzērāji
 • 18.30 – visos virzienos (interešu izglītības pulciņu dalībniekus)