Ropažu vidusskola

Mācību darbs

2021./2022.m.g. Ropažu vidusskola īsteno šādas izglītības programmas šādās īstenošanas vietās:

  • pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133;
  • vispārējās pamatizglītības izglītības programma (programmas kods 21011111) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5, Zaķumuižā, Skolas ielā 3;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5, Zaķumuižā, Skolas ielā 3;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011 un 31016011), kas tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5.

Skolā tiek izmantota e-klase. Piereģistrējot bērnu e-klasē, vecākiem uz norādīto mobilo tālruni tika nosūtītas īsziņas ar paroli. Pieejas vārds ir skolēna personas kods. Visiem lietotājiem automātiski tiek nodrošināti uzaicinājuma (bezmaksas) komplekta pakalpojumi, kas ļauj:

 • redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos;
 • lasīt skolotāja ziņojumus – uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
 • sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam;
 • redzēt mājas darbu uzdevumus;
 • sekot līdzi stundu tēmām;
 • sazināties ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Aicinām pieteikt skolēna kavējumu, izmantojot e-klasi. Kavējuma pieteikums e-klasē, kas veikts līdz plkst. 8.15, tiks uzskatīts arī par pusdienu atteikumu.

Saziņai ar vecākiem par skolēna sekmēm un uzvedību tiek izmantota e-klase, šogad skolēnu dienasgrāmatas tiek nodrošinātas 1.-3.klases skolēniem.

Informācija par mācību gada ilgumu un brīvlaikiem:

Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.

 • 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 31. maijā.
 • 9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.
 •  12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

 • rudens brīvdienas – no  18. oktobra līdz 22. oktobrim;
 •  ziemas brīvdienas – no 22. decembra līdz 4. janvārim;
 • pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no  14. marta līdz 18. martam;
 • pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 21. marta līdz  25. martam;
 • vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 1. jūnija līdz  31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

2021./2022. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiks: https://www.visc.gov.lv/lv/media/14657/download