Ropažu vidusskola

Mācību darbs

2022./2023.m.g. Ropažu vidusskola īsteno šādas izglītības programmas šādās īstenošanas vietās:

  • pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)  tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133
  • pamatizglītības  programma (programmas kods 21011111) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015311) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 21015511) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611) tiek īstenota Skolas ielā 3, Zaķumuižā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV 2133 un Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711) tiek īstenota Ropažos, Rīgas ielā 5;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) tiek īstenota Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911) tiek īstenota Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31016011) tiek īstenota Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135.

Skolā tiek izmantota e-klase. Piereģistrējot bērnu e-klasē, vecākiem uz norādīto mobilo tālruni tika nosūtītas īsziņas ar paroli. Pieejas vārds ir skolēna personas kods. Visiem lietotājiem automātiski tiek nodrošināti uzaicinājuma (bezmaksas) komplekta pakalpojumi, kas ļauj:

 • redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos;
 • lasīt skolotāja ziņojumus – uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
 • sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam;
 • redzēt mājas darbu uzdevumus;
 • sekot līdzi stundu tēmām;
 • sazināties ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Aicinām pieteikt skolēna kavējumu, izmantojot e-klasi. Kavējuma pieteikums e-klasē, kas veikts līdz plkst. 8.15, tiks uzskatīts arī par pusdienu atteikumu.

Saziņai ar vecākiem par skolēna sekmēm un uzvedību tiek izmantota e-klase, šogad skolēnu dienasgrāmatas tiek nodrošinātas 1.-3.klases skolēniem.

Informācija par mācību gada ilgumu un brīvlaikiem:

Mācību gads sākas 2022. gada 1. septembrī.

 • 1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies 2023. gada 31. maijā;
 • 9. klašu skolēniem – 14. jūnijā;
 • 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

 • Pirmais semestris ilgs no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim;
 • Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam;
 • 9. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam;
 • 12. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

 • rudens brīvdienas – no  24. oktobra līdz 28. oktobrim;
 •  ziemas brīvdienas – no 26. decembra līdz 6. janvārim;
 • pavasara brīvdienas – no  13. marta līdz 17. martam;
 • papildbrīvdienas 1. kl. – no  06. februāra līdz 10. februārim;
 • vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 1. jūnija līdz  31. augustam.

Saskaņā ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr.41  “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” 8. punktu, izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Pārbaudes darbi

2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki: https://likumi.lv/ta/id/330238-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2022-2023-macibu-gada

 • 9. klases eksāmeni:
  • latviešu valodā: 16.05.2023. (rakstu daļa), 16.05.2023. – 19.05.2022. (mutvārdu daļa)
  • svešvalodā: 01.06.2023. (rakstu daļa,), 01.06.2023.- 02.06.2023. (mutvārdu daļa)
  • matemātikā: 24.05.2023.
  • starpdisciplināru valsts pārbaudes darbs: 06.06.2023.
 • 12. klases eksāmeni:
 • Optimālā līmeņa eksāmeni:
  • vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda) – 09.05.2023.-12.05.2023.
  • latviešu valodā – 22.05.2023.-24.05.2023.
  • matemātikā – 15.05.2023.
 • Padziļināto kursu eksāmeni:
  • angļu valodā – 09.05.2023.-12.05.2023.
  • bioloģijā – 29.05.2023. (rakstiski), 30.05.2023. (praktiskā daļa)
  • ģeogrāfijā– 25.05.2023. (rakstiski), 26.05.2023. (praktiskā daļa)
  • sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 07.06.2023.

Mācību stundu laiki:

Ropažos Zaķumuižā
1. 8.30-9.10

2. 9.20-10.00

3. 10.10-10.50

Pusdienas 1.-3. klasei

4. 11.10-11.50

Pusdienas 4.-6. klasei

5. 12.10-12.50

Pusdienas 7.-12. kl.

6. 13.10-13.50

7. 14.00-14.40

8. 14.50-15.30

1. 8.30- 9.10

2. 9.20- 10.00

3. 10.10-10.50

Pusdienas 1.-3. klasei

4. 11.10-11.50

Pusdienas 4.-6. klasei

5. 12.10- 12.50

Pusdienas 7.-9. kl.

6. 13.10- 13.50

7. 14.00-14.40

8. 14.50- 15.30

Skolas autobusu maršruti:

Uz skolu Ropažos

Kākciems

 • 7.00 – Vāverkrogs
 • 7.10 – Jaunā muiža
 • 7.15 – Kākciems
 • 7.20 – Kangari
 • 7.25 – Aizalkšņi
 • 7.30 – Ropaži
Silakrogs

 • 6.50 – Bajāri
 • 7.00 – Dāvidi
 • 7.10 – Gaidas
 • 7.15 – Silakrogs
 • 7.20 – Zaķumuiža
 • 7.35 – Ropaži
Tumšupe

·           7.35 – Čundas, Jauntiekani

·           7.45 – B.B.Jugla

·           7.50 – Podkājas

·           8.00 – Plānupe

·           8.05 – purvs

·           8.10 – pie mājām “Zītari”

·           8.15- Tumšupe

·           8.25 – Ropaži

Augšciems

 • 7.45 – Grīnāres (Villasmuiža)
 • 7.55 – Allažu krustojums
 • 8.00 – Augšciems
 • 8.05 – Jasmīni
 • 8.10 – Ropaži
 • 8.20 – Pārupe

 

Autobusi no skolas

 • 14.00 Kākciems – Silakrogs – Tumšupe – Augšciems
 • 14.00 Ropaži – Mucenieki
 • 16.10 – Tumšupe – B.B.Jugla
 • 16.10 –  Kākciems – Silakrogs
 • 16.50 – Augšciems
 • 19.10 – visos virzienos (interešu izglītības pulciņu dalībniekiem)

Autobusi uz skolu Zaķumuižā

Ropažu autobuss Zaķumuižas autobuss
· 6.50 – Bajāri,Bajāru krogs

· 7.00 – Dāvidi

·  7.10 – Gaidas

·  7.15 – Silakrogs

·  7.20 – Zaķumuiža

·  7.35 – Ropaži

·  6.45 Ropaži

·  6.55 Lielkangari

·  7.00 Kangari

·  7.10 Bajāri

·  7.15 Bajāru krogs

·  7.25 Sauleskalns

·  7.30 Zaķumuiža

· 7.45 – Mucenieki

· 7.50 – Līči

· 7.55 – Ūlupji

· 8.00 – Gaidas

· 8.05 – Silakrogs

· 8.15 – Zaķumuiža

· 8.25 – Ropaži

· 8.00 –Drunkas

·8.05 –Stariņi

·8.25 – Zaķumuiža

Autobusi no skolas

 • 14.10 Zaķumuiža – Sauleskalns – Silakrogs – Gaidas – Mucenieki – Ūlupji – Līči – Bajāri – Kangari  -Ropaži