Ropažu vidusskola

Izaugsmes programma

“Ja vecāki vēlas pasniegt saviem bērniem dāvanu, vislabākais, ko viņi var darīt, ir iemācīt tiem mīlēt izaicinājumus, nebaidīties no kļūdām, izbaudīt piepūli un turpināt mācīties. Tādā veidā viņu bērni nekļūst par uzslavu vergiem.”

/Kerola Dveka/

     Kerola Dveka (Carol Dweck) ir pasaules vadošā pētniece motivācijas un personīgās pilnveides jautājumos, kura ir radījusi teoriju par diviem pretējiem konceptiem – “fixed mindset” jeb “fiksētu domāšanu” un “growth mindset“ jeb “izaugsmes domāšanu”.

     Cilvēki ar fiksētu domāšanu uzskata talantus un inteliģenci kā relatīvi stabilu un iedzimtu parādību, kas ietekmē un nosaka visu turpmāko dzīvi. Savukārt cilvēki, kam piemīt izaugsmes domāšana, uzskata, ka cilvēka inteliģence un talanti dzīves laikā ir elastīgi un pilnveidojami ar centību un neatlaidīgu darbu. Šādi domājoši cilvēki nenoliedz ģenētikas lomu, bet gan redz personību un raksturu tikai kā sākumpunktu, nevis nemainīgu kvalitāti. Izaugsmes domāšana veicina zinātkāri, pacietību, motivāciju un produktivitāti biznesā, sportā, attiecībās un izglītībā.

     K.Dvekas veiktie pētījumi rāda, ka cilvēkam piemītošais skatījums kļūst izšķirošs situācijās, kad sastopamies ar izaicinājumiem un sarežģījumiem. Savukārt bērna skatījuma veidošanā vecāku reakcija uz bērna kļūdīšanos patiesībā ir daudz nozīmīgāka par pašiem vecākiem piemītošo skatījumu.