Ropažu novada vidusskola

Mūsu rezultāti

2018./2019. MĀCĪBU GADS Zaķumuižā

3.vieta Pierīgas novadu sākumskolas alternatīvajā olimpiādē "Prāta banka" 2.klasei( skolotāja Ināra Kleinberga)

3.vieta Pierīgas skolēnu 2018./2019.m.g. sporta spēlēs minifutbolā zēniem ( skolotājs Māris Kalniņš)

Everts Precinieks ieguva 3. vietu 2. klašu konkurencē “RIMS” rīkotā matemātikas konkursā (skolotāja Ināra Kleinberga).

3.vieta Patrīcijai Anastasijai Bulai krievu valodas alternatīvajā olimpiādē 8.kl.( skolotāja Nadežda Lepa)

3.vieta Marlēnai Katrīnai Suvorovai krievu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīgā runa" 7.kl. ( skolotāja Irina Kreičmane)

1. vieta atklātajā vēstures konkursā 7.klases komandai: Rihardam Mitrevičam, Anitrai Bergai, Karīnai Skrebai un Regnāram Kļaviņam ( Skolotāja A.Martinsone)

2.pakāpes diploms  Pierīgas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā 1.klases skolniekam Oskaram Romanovskim  ( skolotāja Jolanta Nazarova)

1.vieta Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā olimpiādē ģeogrāfijā 7.-9.klasei ( skolotāja Anita Martinsone)

5.b klases skolniecei Tīnai Gabrielai Valgei 3.vieta Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē. ( Skolotāja Jolanta Nazarova)

6.klases skolniekam Raulam Kristiānam Pudniekam 3.vieta Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē.( Skolotāja Inga Spriņģe)

5.a klases skolniecei Beātei Bebrei atzinība Pierīgas novadu apvienības matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē.( Skolotāja Jolanta Nazarova)

3.vieta Pierīgas novadu sākumskolas alternatīvajā olimpiādē "Prāta banka" 2.klasei( skolotāja Ināra Kleinberga)

2.vieta  Pierīgas novadu skolu 2018./2019.māc.g. sporta spēlēs tautas bumbā zēniem ( skolotājs Māris Kalniņš)

3.vieta Pierīgas skolēnu 2018./2019.m.g. sporta spēlēs minifutbolā zēniem ( skolotājs Māris Kalniņš)

2.vieta Pierīgas novadu skolu 2018./2019.māc.g.sporta spēlēs rudens krosā pamatskolas grupā ( skolotājs Māris Kalniņš)

 

2018./2019. MĀCĪBU GADS Ropažos

Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas alternatīvā olimpiāde  8.kl., 23.04.2019

  • Aleksejs Vancāns (A grupa) – 1. vieta no 24 dalībniekiem, skolotāja Ārija Bukeviča

Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas alternatīvā olimpiāde “Izteiksmīgā runa” 7.kl., 23.04.2019.

  • Parisa Arīna Močāne (A grupa) – 3. vieta no 19 dalībniekiem, skolotāja Ārija Bukeviča

Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvā olimpiāde “Publiskā runa” 9.-12. kl., 18.04.2019.

  • Henrijs Krūmiņš (9.klase) – 2.vieta no 20 vietām, skolotāja Daira Ruta Morusa

Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvā olimpiāde “Edelweiss” 3. – 6.klasei, 22.03.2019.

  • 5.a klase – Enia Elizabete Ūdre – ATZINĪBA, skolotāji – Elīna Ešmite, Daira Ruta Morusa

Pierīgas novadu apvienības dabaszinību jomas alternatīvā olimpiāde 8.-9.klasēm, 13.03.2019

Iegūta ATZINĪBA 8.-9. klašu komandai:  Jurģis Cīrulis  (9.kl.), Kitija Jeršova (8.kl.), Andris Velmeris (8.kl.), Paula Vīgante (8.kl.), skolotāja Gundega Ganiņa

Pierīgas novadu apvienības jauno pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē”

Darba tēma “Dabas likumsakarību izpēte dzīvnieku valstī divos kontinentos”

  • 8.klase – Magdalēna Ausma Ostina – iegūta 2.vieta

Skolotāja Gundega Ganiņa

Valsts Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde 2.posms, 4.02.2019.

  • 10.klase – Agnese Bleidele – iegūta ATZINĪBA, skolotāja Gundega Ganiņa

Pierīgas novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm, 15.02.2019.

  • 6.klase – Linards Štraups – iegūta ATZINĪBA, skolotāja Anna Pūriņa

Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiādē “Prāta banka”

2.klases komanda ieguva 2.vietu

Dalībnieki: Rūdolfs Sirsniņš, Agnese Laurina, Haralds Kiršis, Normens Krilkovs, skolotāja – Indra Ķeķe

Pierīgas novadu apvienības latviešu valoda un literatūras 8. – 9.klašu olimpiāde, 14.01.2019.

  • Kitija Jeršova – iegūta 2.vieta, skolotāja Lidija Markeviča
  • Nikola Klišāne – iegūta 3.vieta, skolotāja Silvija Kantāne

Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde “Erudīts” 3.klasei, 01.11.2018.

Iegūta 3.vieta

Komandas sastāvs: Olivers Krilkovs, Elīza Kunstberga, Jete Liepiņa, Toms Edvards Vucens, skolotāji: Solvita Liepiņa un Aija Dzene