Ropažu novada vidusskola

Erasmus+ (2018-2020)

Hei, hei! Ja Tev ir 12 līdz 14 gadi, tad Tev ir lieliska iespēja piedalīties ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projektā. Tev jābūt labām angļu valodas zināšanām un jāpiemīt izzināšanas un ceļošanas priekam.

Programmā piedalās tādas valstis kā Somija, Latvija, Spānija un Turcija. Pirmais apmaiņas brauciens tiek plānots uz Somiju no 01.10.2018. līdz 06.10.2018., otrais brauciens būs uz Latviju jau 2019. gada janvārī un pavisam drīz seko trešais brauciens uz Spāniju 2019. gada aprīlī, savukārt 2020. gada aprilī tiek plānots ceturtais brauciens uz Turciju. Katram skolēnam, kurš piedalīsies kādā no mācību braucieniem, būs pie sevis jāuzņem viesskolēns.

ERASMUS+ projekta galvenie uzdevumi būs izveidot ERASMUS+ komandu katrā dalībvalsts skolā un sadarbojoties strādāt kopā. Būsiet atbildīgi par projekta informācijas apmaiņu ar citiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kā piemērs, interesantas prezentācijas, kuras varēs rādīt gan vecāku sapulcēs, gan ievietot skolas ziņu slejā u.tt. Galvenā ideja ir pēc iespējas vairāk katras dalībvalsts skolēnu iesaistīt šajā projektā.

Divu gadu laikā gan skolai, gan vecākiem un skolotājiem, ka arī skolas sadarbības partneriem būs iespēja piedalīties ERASMUS+ braucienos un projekta aktivitātēs katrā no skolām.

Projekta ietvaros skolēni piedalīsies dažādās ekskursijās, radošās darbnīcās, līdzīgu skolēnu grupās piedzīvos dažādas mācīšanas metodes un apgūs jaunas IT zināšanas, piedaloties grupu darbā un veidojot dažādus projekta uzdevumus, kā arī uzturot savstarpējo komunikāciju (e-pastu sūtīšana partneru valstīm, Skype online tikšanās un sociālo tīklu izmantošana).

Pieteikties var e-klasē vai pie projektu koordinatores Kristīnes Viziņas. Sīkāka informācija par lidojumu un uzturēšanos tiks izsniegta katra skolēna vecākam, kura bērns būs pieteicies.

Pieteikšanās termiņš 2018. gada 10. septembris (ieskaitot).

 

Vairāk informācija pieejama sekojošā mājas lapā: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/par-erasmus-jaunatnes-jomu