Ropažu vidusskola

EKO skola

2019./2020. mācību gads

Pirmsskola

Gada tēma “Skolas vide un apkārtne”

Eko skolas darba plāns 2019./2020.m.g.:

  • Aptaujas anketa “Eco skolas vides novērtējums”’- vecākiem, pedagogiem, bērniem
  • Eco skolas stenda izveidošana
  • Dalība projektos “Uzliec pauzi plastmasai”; “Cūkmena detektīvs” u.c.
  • Āra nodarbību skaita palielināšana
  • Topogrāfiskās kartes “Pastaigu maršruti pirmsskolā” izveidošana
  • Rotaļu laukumu pirmsskolas grupām projektēšana
  • Pedagogu tālākizglītība “Brīvdabas pedagoģijas metodika”
  • Rezultātu apkopošana un tālākas rīcības plānošana

 Skolas piedāvātās aktivitātes Eko skolas programmas ietvaros:

  • Bateriju nodošana
  • Makulatūras vākšana