Ropažu novada vidusskola

Projekti

Piedalīšanās dažādos projektos sniedz iespēju skolēniem un skolotājiem padziļināti apgūt kāda mācību priekšmeta saturu, iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas, ceļot, rūpēties par dabas aizsardzību un darīt daudz citu interesantu lietu. Arī skolotāji, īstenojot projektus, apgūst jaunas zināšanas un prasmes, iegūst vērtīgu pieredzi un paplašina savu redzesloku. Katru mācību gadu esam iesaistījušies kādā projektā.