Ropažu novada vidusskola

KĀPĒCĪŠI

“Kāpēcīšiem” ir 4 gadi. Šogad viņi mācīsies:

  • sadarboties un uzklausīt cits citu,
  • izturēties pieklājīgi un iejūtīgi,
  • palīdzēt un pieņemt palīdzību,
  • turpināt saprast savas emocijas un to, kā tās ietekmē citus,
  • attīstīt dažādas prasmes mācību jomās.

Valoda – spēs atstāstīt daļu no stāsta. Pratīs pastāstīt par savu ģimeni, spēs pastāstīt sižetisku stāstu un veidos teikumu, saskaņojot locījumus. Spēs uzzīmēt dažus drukātos burtus.

Sociālā – vēlēsies iepriecināt draugus un līdzināties tiem. Patiks dziedāt, dejot, atdarināt dažādus tēlus. Izvēlēsies, kādu apģērbu vilks ikdienā un svētkos, kā arī spēs patstāvīgi apģērbties un noģērbties.

Matemātika – skaitīs 1-5 apjomā, atpazīs un zīmēs ģeometriskās figūras, lietos prievārdus – uz, zem, blakus, aiz.

Veselības un fiziskā – lēks uz vienas kājas, lēks ar abām kājām uz priekšu, rāpsies, skries.


„Kāpēcīši” gatavojās gada gaidītākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Gatavoja rotājumus un rotāja grupiņu, cepa piparkūkas, pildīja rūķa sagatavotos uzdevumus un devās ciemos uz viņa namiņu. Kopā ar rūķi dziedāja dziesmas, gāja rotaļās un mielojās ar piparkūkām un Ziemassvētku karsto dzērienu. Pēcpusdienā rūķis bija sagatavojis pārsteigumu, atstājis vēstuli ar uzdevumu. Atrast rūķa paslēpto pārsteigumu, draudzīgi viens otram palīdzot. Liels paldies vecākiem, kuri sagādāja piparkūku mīklu un karsto dzērienu.


Āra diena. 5. novembrī Kāpēcīši visu dienu pavadīja ārā, aktīvi darbojoties, veidoja savu vārdu no rudens lapām, pētīja un stāstīja, ko saskata savā riņķī un  iestudēja V. Sutejeva pasaku „Zem sēnītes”.


Kāpēcīši  atzīmē Latvijas 102. dzimšanas dienu.  Kāpēcīšos viesojās karavīrs, kurš bija sagatavojis dažādus uzdevumus, uzcelt telti mežā, izveidot ugunskura vietu. Bērni ar lielu aizrautību iesaistījās uzdevumu veikšanā. Pēc tam klājot svētku galdu, cienājās ar vecāku sarūpētajiem gardumiem.


Kāpēcīši ieskandina Mārtiņdienu ar rotaļām, dziesmām un mīklu minēšanu. Cepa Mārtiņdienas gardumus, klāja svētku galdu. Paldies vecākiem, kuri sarūpēja nepieciešamās produktus, pīrāgu un kūciņu pagatavošanai!


Kāpēcīši tikās ar Valsts policijas darbiniekiem – hipologiem un kinologiem.
Kinologi nodemonstrēja, kā dienesta suns spēj aizturēt pārkāpēju. Pastāstīja cik nozīmīga ir suņa līdzdarbošanās policijas darbā.
Liels prieks bija satikt hipologus un zirgus. Hipologi pastāstīja , kā zirgi palīdz aizturēt pārkāpējus un nodemonstrēja zirgu spējas pildot dienesta pienākumus.
Noslēgumā bērni varēja paglaudīt zirgu un suni.


“ Kāpēcīši” apmeklēja vietējo bibliotēku.  Ilze caur pasakām un rotaļām  ieveda bērnus krāsainajā rudenī. Paldies  bibliotēkas saimniecei Ilzei !


„Kāpēcīši” Miķeļdienu sagaidīja ar rotaļām un ieskandinot ar rudens dziesmām. No vecāku sarūpētajiem augļiem un dārzeņiem, spieda gardas sulas. Lielu prieku, sagādāja kēksiņu cepšana, ko dekorēja ar pašu lasītām brūklenēm.