Ropažu novada vidusskola

ĶIPARI

Mēs esam trīsgadīgi zinātkāri , kustīgi “Ķipari”. Mēs jau daudz ko protam, bet vēl jāapgūst daudz zināšanu un prasmju- uzklausīt citus, kontrolēt emocijas, pastāstīt par redzēto un dzirdēto, mācīties sev nozīmīgus burtus un ciparus, darboties pārī vai nelielā grupā, atšķirt labu rīcību no sliktas.

Mums izdosies!


Skaista mana tēvu zeme

Par visām zemītēm –

Zaļi meži, plaši lauki

Zils jūras ūdentiņš.

(L.t dz.)

Ziemassvētku gaidīšanas laiks “Ķiparos” bija ļoti darbīgs – mācījāmies Ziemassvētku dziesmas, izgatavojām apsveikuma kartītes un dažādus dekorus, cepām un rotājām piparkūkas. 16. decembrī mūsu rotaļu laukumā ieradās trīs Rūķi ar mūzikālo sveicienu. 22.decembrī, kad grupiņā svinējām Ziemassvētkus, Rūķis mums atnesa dāvanas. Paldies Rūķiem, paldies vecākiem par Ziemassvētku prieku! Lai veselīgs visiem Jaunais 2021.gads!


17.novembrī “Ķiparu” grupiņā valdīja svinīgs noskaņojums – ar sarunām par Latviju, kopīgu himnas klausīšanos , ar galda klāšanu un cienāšanās ar vecāku sagādāto kliņģeri, mēs svinējām Latvijas 102. dzimšanas dienu. Svētku nedēļā kopīgi vācām dabas materiālus un veidojām grupas kopdarbu “Mūsu Latvija”.


Novembrī svin Mārtiņdienu. Tā ir rudens pavadīšana un ziemas sagaidīšana. Kad visi zemes darbi padarīti iesākas ķekatu un budēļu laiks. “Ķipari” Mārtiņdienu ieskandināja ar rotaļām, dziesmām un dejām. Bērni veidoja savu “Mārtiņdienas Gaili”. Paldies mūzikas skolotājai  Jeļenai!


12.oktobrī mēs “Ķiparu” grupa, devāmies pārgājienā, lai vērotu meža pārvērtības rudenī. Diena bija saulaina un silta, mežā valdīja tāds klusums, ka varēja dzirdēt putnu balsis un pat lapas krītam no kokiem. Ejot vērojām, kā krāsojas koku lapas, pamanījām sēnes, redzējām kurmju mājas , vērojām piepes, rasu zālē, zirnekļu tīmekļus un daudz ko citu.  Paldies Kintijas mammai par sagādātajiem našķiem!


Rudentiņ, bagāts vīrs,

Daudz tu vedi vezumā –

Rudens rutki, rācenīši,

Rudens saldi kāpostiņi.

Gada auglīgāko daļu esam aizvadījuši, diena kļuvusi tikpat gara kā nakts. Klāt Miķeldiena – rudens saulgrieži.

Arī “Ķipari” gaidot Miķeldienu čakli darbojās – izgatavoja dārza Miķeļus un krāsoja augļus un dārzeņus. Paldies Lindas, mammai par sagādātajiem ķirbīšiem.