Ropažu vidusskola

Ēdināšana pirmsskolā

2021./2022. mācību gadā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Žaks 2”. Ēdiens tiek gatavots uz vietas Ropažu vidusskolā.

Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas:

Brokastis – 0,75 Eur, pusdienas – 1,40 Eur, launags – 0,75 Eur.

Kavējuma pieteikšana: Vecākiem ir pienākums kavējuma dienas  līdz plkst. 8:15 pieteikt bērna kavējumu e-klasē vai zvanot  pa tālruni 67958380.
Norēķināšanās par ēdināšanas pakalpojumiem jāveic  ar pārskaitījumu uz ēdinātāja norādīto kontu LV41UNLA0034106683100. Jums ir jāveic priekšapmaksa par nākamo nedēļu (periodu) līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai.

Ja apmaksu par ēdināšanu vecāki veic ar internetbankas starpniecību, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda skola, klase, bērna vārds, uzvārds, ēdināšanas pakalpojuma nosaukums (brokastis un/vai launags, un/vai pusdienas) un ēdināšanas periodu, uz skolas e-pastu (skola@ropazi.lv) nosūta maksājuma uzdevuma elektronisko kopiju/ ekrānšāviņu. Tas palīdzēs ātrāk uzsākt bērna ēdināšanu, jo nebūs jāgaida apstiprinājums no SIA „Žaks 2” grāmatvedības par apmaksas veikšanu.

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm

Pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, Prot. Nr.5 saistošie noteikumi Nr.2, „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” –brīvpusdienas (1 ēdienreize- pusdienas), piešķir daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni līdz 18 vai 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādēs klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.), ja:

1. visi ģimenes locekļi ir deklarēti Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

2. bērni apmeklē Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes (Ropažu vidusskolu un PII Annele).

Lai saņemtu brīvpusdienas, jāiesniedz rakstisks iesniegums Ropažu novada Sociālajā dienestā.

 

Ēdienkartes 25.10.-29.10.
Ēdienkartes 18.10.-22.10.