Ropažu vidusskola

Ēdināšana pirmsskolā

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 20.jūlija lēmumā Nr.1381 (prot.Nr.43/2022, 57.§) “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Ropažu novada izglītības iestādēs”.

LĒMUMA GROZĪJUMI:

Ropažu novada pašvaldības domes Lēmums NR. 2912

Mērķa grupas, kurām ir ēdināšanas maksas atvieglojumi:

 1. PII audzēkņiem,  ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 60% atvieglojums;
 2. 100% atvieglojums (brīvpusdienas) tiek piemērots noteiktu atbalsta grupu gadījumos:

 ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un izglītojamais atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:

   1. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni) un mācās izglītības iestādē, kas atrodas Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
   2. izglītojamais ir persona ar invaliditāti,
   3. izglītojamais ir aizbildnībā vai audžuģimenē esošs bērns,
   4. izglītojamais ir bērns, kas zaudējis vienu apgādnieku,
   5. izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

Informācija skolēnu vecākiem (ēdināšana ar līdzfinansējumu)

Lai  pieteiktos ēdināšanai ar pašvaldības līdzfinansējumu, Jums ir jāreģistrējas Mily.lv un jānoslēdz  distances līgums.

Pamācība- Mily.lv

Pusdienas nodrošina uzņēmums SIA “Marniko”

E-pasta adrese: kafe.go@inbox.lv

Kavējuma pieteikšana: Vecākiem ir pienākums līdz plkst. 8.15 pieteikt bērna kavējumu e-klasē vai zvanot pa tālruni 67958380.