Ropažu vidusskola

Ēdināšana pirmsskolā

2021./2022. mācību gadā ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Žaks 2”. Ēdiens tiek gatavots uz vietām Ropažu vidusskolā.

Ar 2022. gada 1. janvāri Ropažu novada pašvaldību izglītības iestādes visiem izglītotajiem (no pirmsskolas līdz 12.klasei) ēdināšana ir bez maksas.

Ropažu novada domes sēdes lēmums Nr.388, 10.11.2021.

Kavējuma pieteikšana: Vecākiem ir pienākums līdz plkst. 8:15 pieteikt bērna kavējumu e-klasē vai zvanot pa tālruni 67958380.

 

Ēdienkartes 15.08.-19.08.
Ēdienkartes 01.08.-05.08.